กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑o/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการหนองไผ่รวมใจ ต้านภัยโควิด ผลิตฟ้าทะลายโจร ณ วัดอภัยมณีรัตน์


จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
    นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการหนองไผ่รวมใจ ต้านภัยโควิด ผลิตฟ้าทะลายโจร ณ วัดอภัยมณีรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระครูสุจิณ พัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดอภัยมณีรัตน์ เมตตาเป็นที่ปรึกษา และได้ดำเนินการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อรักษาอาการป่วยโรคโควิด-19 จำนวนกว่า ๑๕๐,๐๐๐ แคปซูล
    ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบแคปซูลเปล่า เบอร์ ๐ ให้แก่กลุ่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ แคปซูล และวัดอภัยมณีรัตน์ มอบแคปซูลฟ้าทะลายโจรให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๔,๐๐๐ แคปซูล (๓๐๐ ขวด) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่รุนแรงต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share