กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๙/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาอายุวัฒนมงคล ๔๖ ปี พระศรีพัชโรดม, ป.ธ.๙, พธ.ด


วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
     นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาอายุวัฒนมงคล ๔๖ ปี พระศรีพัชโรดม, ป.ธ.๙, พธ.ด
ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share