กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

กิจกรรม "มัสยิดสร้างสุข ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID ๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำโดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านซีเซะ จัดโครงการพลังบวร:ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย กิจกรรม "มัสยิดสร้างสุข ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ มัสยิดยาแมะฟิรดาวน์ ชุมชนคุณธรรมฯ
บ้านซีเซะ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งนำโดยนายกอเซ็ง ดีแม อิหม่ามประจำมัสยิดยาแมะฟิรดาวน์ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการมัสยิด มอบข้าวสารอาหารแห้ง และมอบต้นกล้าพันธุ์ผลไม้ เพื่อนำไปปลูก ขยายผลจากครัวเรือนสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและ ลดรายจ่ายให้ครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นการเกื้อกูลจากชุมชนสู่ชุมชน เพื่อบรรเทาความยากลำบากในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ครั้งนี้ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการร่วมเยียวยาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดยะลาอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share