กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

กิจกรรม "พลังบวรไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" มอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID ๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำโดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนลินี ไชยเซ่ง อาสาสมัครวัฒนธรรมอำเภอธารโต ลงพื้นที่อำเภอธารโตร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบบ้านศรีนคร จัดโครงการพลังบวร:ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย กิจกรรม "พลังบวรไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" มอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนำถุงยังชีพปันน้ำใจ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ในครัวเรือนซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการร่วมเยียวยาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในวันธรรมสวนะ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ ณ วัดศรีนคร ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบบ้านศรีนคร ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดยะลาอย่างเคร่งครัด

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share