กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจและฟื้นฟูเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share