กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

จัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘ .๐๐ น
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง โดยพระครูวรพุทธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ จัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการวัคซีน อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา จำนวน ๒๕๐ ชุด และมอบหมายให้นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ร่วมในการส่งมอบข้าวเหนียว-ไก่ทอด น้ำดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบชุด PPE จำนวน ๔๐ ชุด แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย ณ มูลนิธิแม่ทับทิมยะลา และมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาในครั้งนี้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share