กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔


วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ การร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
ทั้งนี้ กิจกรรมกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share