กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑o/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔


วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ประชาชน เยาวชน และคณะศรัทธา ร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share