กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑o/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น ๑ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ กิจกรรมมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share