กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑o/๒๕๖๔

จัดงานกฐินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะร่วมประชุมปรึกษาหารือนายพิพัฒน์ ปัตถานัง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่ฮ่องสอน และนายยงยุทธ มิ่งขวัญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาแม่ฮ่องสอน เรื่องจัดงานกฐินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพระครูปัญญาศีลวัฒน์ (พระอาจารย์ทองปาน ปัญญาสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่ เป็นประธานฯ ณ วัดป่าบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ กิจกรรมมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share