กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๔

ลงพื้นทำกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - ๑๙


วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ คณะจิตอาสาพระราชทาน 904 และศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นทำกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ภายใต้โครงการของรัฐบาล สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์บุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share