กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑o/๒๕๖๔

ประชุม ทบทวนมาตรการของแต่ละคณะ เพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๔


จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

         นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางอัญญาณี สกุลวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางสาวณัฐกานต์ มีพัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ทบทวนมาตรการของแต่ละคณะ เพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๔ 
         ทั้งนี้ มีนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
         รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share