กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑o/๒๕๖๔

จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญา รำตร็ด


จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญา "รำตร็ด"
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
 
        นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนางณัฏฐ์ธมล ปุ่นโพธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวบุญฑริกา สร้อยจิตร นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมลงพื้นที่ติดตามและร่วมรับฟังเสวนาประชุมระดมความคิดเห็นและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระดับพื้นถิ่น รายการ "รำตร็ด" ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
       โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมระดมความคิดเห็นและบันทึกข้อมูล 
       ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก นายกุมภา คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์ เจ้าของสถานที่ และผู้เชี่ยวชาญด้าน "รำตร็ด" จากสถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
        รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share