กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑o/๒๕๖๔

จังหวัดสุรินทร์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


จังหวัดสุรินทร์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

       นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานแก่วัดและผู้ได้รับผ้ากฐินพระราชทาน จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
       ๑. เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ) วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระสรรพิชญ์ ปญญญา เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ และผู้แทนผู้ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน พลเอกจงรักษ์-นางวันเพ็ญ หนองบัวล่าง ร่วมประชุม โดยกำหนดการถวาย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
       ๒. วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตาอนุเคราะห์จาก พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และนายมาโนชญ์-นางขนิษฐา ลิ่วธนกิจพิพัฒน์ ร่วมประชุม โดยกำหนดการถวายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
       รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share