กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๔/๒๕๖๑

พิธีเปิดงาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์เป็นประธานเปิดงาน "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” มีกิจกรรมสรงน้ำ-สักการะพระพุทธรูป ก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณะทูตานุทูต พร้อมครอบครัวกว่า ๒๖ ประเทศเข้าร่วม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share