กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหัวไผ่ จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมและกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล


วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางนภสร พระยาลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางอาภรณ์ ทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ร่วมกับผู้นำ ชุมชนและสมาชิกชุมชนบ้านหัวไผ่ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวไผ่ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมและกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมวัดนักบุญฟิชิปและยากอบหัวไผ่ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share