กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/๑๑/๒๕๖๔

ปลัดวธ.เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน โดยมีนายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์  อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share