กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/๑๑/๒๕๖๔

ปลัดวธ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share