กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑๒/๒๕๖๔

วธ.หนุนแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันของ วธ. ด้วยมนต์เสน่ห์ของ “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้” กระบี่เมืองศิลปะ ชุมชนยลวิถี-อาหารที่ภูเก็ต เปิดพิพิธภัณฑ์ฯสึนามิ พังงาวธ.หนุนแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันของ วธ. ด้วยมนต์เสน่ห์ของ "Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้” กระบี่เมืองศิลปะ ชุมชนยลวิถี-อาหารที่ภูเก็ต เปิดพิพิธภัณฑ์ฯสึนามิ พังงา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สร้างรายได้เข้าประเทศหลังโควิด
 
         นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล) ที่โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธารา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบวีดิทัศน์และการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันตามที่วธ.เสนอ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยมนต์เสน่ห์ของ"Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้” และมีโครงสร้าง   พื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว จึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับแผนสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้  ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 – 2565  ดำเนินการ 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1). พัฒนาสินค้าและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ดำเนินการ เช่น การผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ถนนศิลปะ ถนนประติมากรรม จัดเทศกาลศิลปะ 150 ปี กระบี่เมืองศิลปะยกระดับเทศกาลประเพณี สู่การท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ2). ส่งเสริมสนับสนุนศิลปิน อัตลักษณ์ และวิถีชุมชนท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบันเทิง  การสร้างสรรค์การแปรรูปอาหารท้องถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก  รวมถึงนำเสนอวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตผ่านเกมออนไลน์ Phuket Cooking Fever  ต่อยอดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก และการให้บริการด้วยเสน่ห์ความเป็นไทยและเป็นเจ้าบ้านที่ดี
         และด้านที่ 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 1).พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณะโบราณสถานสำคัญ ปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดตรัง การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา และ๒). ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติโดยการส่งเสริม ศาสนสถานทุกศาสนา โดยจัดกิจกรรมเป็น "ศูนย์เรียนรู้ คู่คุณธรรม”
          นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  นอกจากนี้ วธ.ยังขับเคลื่อนการทำคอนเทนต์ ผลิตภาพยนตร์ ละคร เพลง จากจุดแข็งด้าน "Soft power” ความเป็นไทยของประเทศไทย โดยคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากชุมชน 228 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ อาทิ ชุมชนแหลมสัก ชุมชนนาหมื่นศรี ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ชุมชนวัดมงคลนิมิต ชุมชนบ้านหงาว และชุมชนบ้านผัง 7 อีกทั้งวธ.ได้จัดทำ Mobile Application "เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” นำเสนอข้อมูลด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติวัฒนธรรมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เคยลดลง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ให้กลับมาสูงกว่า 6 แสนล้านบาทต่อปีอีกครั้ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share