กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑๒/๒๕๖๔

ปลัด วธ. ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วป่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ผู้แทนกำนันตำบลบางม่วง สมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอถลาง จังหวัดพังงา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share