กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าโสม เพื่อประสานการจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามแผนชุมชนฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง วัฒนธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวิศรุต รัตนมงคลถาวร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้านมัสการพระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าคณะตำบลท่าโสม เจ้าอาวาสวัดท่าโสม ประธานชุมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดท่าโสม เพื่อประสานการจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามแผนชุมชนฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม และสนองนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ณ ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share