กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นวิเคราะห์แผนปฏิบัติการชุมชนคุณธรรมฯ วัดบวกครกเหนือ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางหฤทัย พลารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มอำเภอ ๑ รับผิดชอบ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นวิเคราะห์แผนปฏิบัติการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี ก่อนส่งแผนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share