กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวพรพนิต ผดุงสงฆ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นของการจัดระเบียบและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share