กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระฝางสวางคบุรี


วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสุวภี อุไรวรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางนงนุช  สุรินทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางธำรงลักษณ์ แสงนวกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวจรินยา สัมฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระฝางสวางคบุรี มุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระฝางสวางคบุรี มุนีนาถ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลผาจุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก สภาวัฒนธรรมตำบลผาจุก กำนัน ผู้นำชุมชน โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยได้ระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดชุมชนคุณธรรม  สังคมคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share