กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดไทรทอง เพื่อประสานการจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามแผนชุมชนฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง วัฒนธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางดวงตา สิงห์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯวัดไทรทอง ในการจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ : จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล โดยการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดไทรทอง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๓ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share