กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองปลามัน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโฮ่ง


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลามัน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และร่วมฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ภูมิปัญญา และซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share