กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดมงคลใน ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางสาวภณิดา จันทร์สอง นางนราวดี ไชยรักษ์  นางสุภาภรณ์ เทศาราช นางนงลักษณ์ ธรรมศีล นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดมงคลใน อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปัญหาที่อยากแก้ไข ปัญหาเมาสุรา ปัญหาทะเลาะวิวาทในงานบุญ สิ่งที่อยากส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การทำความดี และการตักเตือนทำความไม่ดี ให้สังคมรับทราบ และร่วมกันแก้ปัญหา และสิ่งดีๆที่อยากส่งเสริม พร้อมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทศก์ชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share