กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหน้าต่างนอก ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลฯ


วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร ประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share