กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวภณิดา จันทร์ส่อง นางสุภาภรณ์ เทศาราช และนายศังกร แสงเดือน นักวิชาการวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ร่วมกับ พระครูอุบลคณานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร นายประดิษฐ์ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จ ผู้นำในชุมชน และคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนสมเด็จ จากการประชุม พบประเด็นที่ต้องการให้มีการแก้ไขของชุมชน ได้แก่ การเสพของมึนเมาในชุมชน ปัญหาเรื่องหนี้สิน ขยะมูลฝอยและปัญหาน้ำเสีย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอสิ่งที่ต้องการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การร่วมเป็นจิตอาสา การสร้างความสามัคคี เพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ การร่วมสืบสานประเพณีต่างๆ อาทิ ประเพณีวันสงกรานต์ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้สะอาด เหมาะสม เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share