กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯวัดไทรทอง ในการจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจฯ


วัฒนธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางดวงตา สิงห์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ วัดไทรทอง ในการจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ : จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล โดยการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯวัดไทรทอง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๘๕ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share