กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๒/๒๕๖๔

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สวจ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และนันทนาการบริการประชาชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share