กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๒/๒๕๖๔

กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


สวจ.นครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดย นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ วัดวังยายฉิม ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ตามที่กรมการศาสนาได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share