กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๒/๒๕๖๔

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สวจ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณกองร้อยบังคับการและบริการ เขาฝาระมี ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share