กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๒/๒๕๖๔

กิจกรรม "สืบธรรมสานศรัทธา ยุวมุสลิม" จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สวจ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สืบธรรมสานศรัทธา ยุวมุสลิม" จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับมัสยิดกอวาอิดุ้ลอิสลาม จัดกิจกรรมฯ ในงานรวมน้ำใจสู่กอวาฯ ปี ๒๕๖๔ โดยมีการจัดทดสอบตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมฯ ณ มัสยิดกอวาอิดุ้ลอิสลาม ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกแชร์


Facebook share Twitter share LINE share