กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดนตรีดลใจ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส


 
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญรับชมการจัดการแสดงดนตรีออนไลน์
"ดนตรีดลใจ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส
Inspired Melodies Celebrating 90 years of Thai-Swiss Relations”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิส
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.
 
Click >> Youtube
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
The Ministry of Culture  is cordially inviting you to the online concert
"Inspired Melodies Celebrating 90 years of Thai-Swiss Relations”,
in commemoration with the 90th anniversary of the establishment of diplomatic relations
between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation.
This initiative has been organized as a collaborative effort between the Ministry of Culture of Thailand,
the Princess Galyani Vadhana Institute of Music, the Royal Thai Embassy in Bern
and the Embassy of Switzerland in Thailand.
On 15 December 2021 at 19.00 hrs.
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share