กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖๔

ร่วมตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
        ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้จ่าโทมนตรี โฉมศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม แนะนำ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
        โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นหัวหน้าชุดตรวจ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่อำเภอสวนผึ่ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง จำนวน ๗ จุด ดังนี้
๑. หน้าสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
๒. หน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
๓. บริเวณสามแยกหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
๔. หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
๕. สามแยกป้อมตำรวจบ้านเขาพระเอก ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ
๖. หน้าป้อมตำรวจทางแยกวัดแก้วเจริญ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
๗. บริเวณหน้าวัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share