กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๑/๒๕๖๕

ผู้ช่วยรัฐมนตรี วธ. เข้าร่วมการประชุม The UNESCO Regional Consultation on Cultural Policies ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม The UNESCO Regional Consultation on Cultural Policies ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยมีนายนาดีม มาคาริม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิจัยและเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเออร์เนสโต ออตโตเน่ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและ NGOs ทั้งนี้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share