กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๑/๒๕๖๕

ปลัด วธ. เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ครั้งที่ ๒ (นปร.รุ่นที่ ๑๔)


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ครั้งที่ ๒ (นปร.รุ่นที่ ๑๔) โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share