กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๑/๒๕๖๕

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share