กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๑/๒๕๖๕

รมว.วธ. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะ วัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างฮังการีและราชอาณาจักรไทย


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชานโดร์ ชีโปช (H.E. Mr. Sándor Sipos) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างฮังการีและราชอาณาจักรไทย อาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฮังการี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) และการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share