กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๑/๒๕๖๕

วธ.เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สิริศิลปิน” และผลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช ๒o๒๑” ประสานศธ.-อว. เปิดการเรียนรู้ศิลปะออนไลน์


วธ.เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สิริศิลปิน”และผลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021” ประสานศธ.-อว. เปิดการเรียนรู้ศิลปะออนไลน์
 
         นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จ.นครราชสีมา ภายใต้ชื่อ "เซิ้งสิน...ถิ่น ย่าโม” ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีศิลปินคนไทยและต่างชาติ 53 ราย จาก 25 ประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน โดยจัดแสดงใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สิริศิลปิน” เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยพื้นที่นี้จัดแสดงสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาจัดแสดงและผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง”  
ส่วนอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) และริมคลองคูเมือง Art Gallery and Exhibition มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สวนสัตว์นครราชสีมา สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดพายัพ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 นครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านพักสาธารณสุข และพื้นที่อำเภอพิมาย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย กุฏิ (อโรคยศาลา) และหอนาฬิกา
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อธิบายรายละเอียดของนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สิริศิลปิน” และผลงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นต่างๆ ที่จัดแสดงในโครงการฯ เพิ่มเติมโดยเฉพาะคลิปวิดีโอสั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของโครงการ อาทิ เว็บไซต์ www.thailandbiennale.org เพจเฟซบุ๊ก Thailand Biennale, Korat 2021 และเพจเฟซบุ๊กสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สิริศิลปิน” และผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จัดแสดงในโครงการฯผ่านสื่อออนไลน์ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมีประชาชนสนใจเข้าชมจำนวนมาก ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เพื่อให้นำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และผลงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นต่างๆ ที่จัดแสดงในโครงการฯ เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสชมและศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งได้ให้สศร.ประสานกับ จ.นครราชสีมาและหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นต่างๆ ที่จัดแสดงในโครงการฯ ซึ่งติดตั้งแบบถาวรใน 3 พื้นที่ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมหลังสิ้นสุดโครงการฯ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนี้ที่เป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์
        นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ 43 โครงการ รวมจำนวนเงิน 7,674,000 บาท สร้างเครือข่ายได้ 1,155 เครือข่าย ศิลปินและวิทยากร 2,562 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125,017 คน และเข้าร่วมทางสื่อออนไลน์รวม 2,613,364 ยอดวิว รวมทั้งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางและกรอบระยะเวลาการให้การส่งเสริมโครงการฯ ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งแนวทางมุ่งเน้น 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การสร้างความร่วมมือเครือข่ายและการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย โดยมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share