กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๑/๒๕๖๕

ผู้ช่วยปลัด วธ. เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ครบรอบปีที่ ๖๔


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ครบรอบปีที่ ๖๔ โดยมี นายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สป.วธ. ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share