กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๑/๒๕๖๕

ปลัด วธ. เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share