กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ในการนี้ นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ อินทร์นิ่ม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางวาสนา สุขสีพันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
 
 
 
 
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share