กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

วธ.ชัยภูมิ ประชุมหารือแนวทางการทบทวนและคัดเลือก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด


จังหวัดชัยภูมิ

   วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวอัฏฐ์ญาณ์ บู่สามสาย ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นางลมหวล วัฒนากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการทบทวนและคัดเลือก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเข้ารับรางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้คัดเลือก ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบางอำพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี ผู้นำชุมชน พระครูปริยัติชโยดม เจ้าคณะตำบลบ้านตาล และคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share