กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

วธ.ชัยภูมิ ร่วม เวทีรายงานความก้าวหน้า วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย สู่การขยายผลด้านเศรษฐกิจของเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ


จังหวัดชัยภูมิ

   วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพรจิตต์ มีสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วม เวทีรายงานความก้าวหน้า วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย สู่การขยายผลด้านเศรษฐกิจของเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลาธรรมสังเวชวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิแชร์


Facebook share Twitter share LINE share