กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

วธ.ชัยภูมิ ร่วมการหารือ ในการปรับปรุงบูรณวัดไพรีพินาศ ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


จังหวัดชัยภูมิ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ อินทุใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมการหารือ ในการปรับปรุงบูรณวัดไพรีพินาศ ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบูรณะให้เป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และเหมาะสม ทั้งนี้วัดไพรีพินาศมีศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สำคัญประจำวัด อาทิ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระประธานหลวงปู่หลักคำ ใบเสมา และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share