กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

สวจ.ชัยภูมิ พิธีเปิด ลานวัฒนธรรม สร้างสุข สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


งหวัดชัยภูมิ

   วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ลานวัฒนธรรม สร้างสุข สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สนองนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมี กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share