กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดรัชดา ร่วมกับส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง จัดพิธีสัมมาคารวะคณะสงฆ์อำเภอเชียงกลาง


ชุมชนคุณธรรมฯ วัดรัชดา จังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง จัดพิธีสัมมาคารวะคณะสงฆ์อำเภอเชียงกลาง มีนายอำเภอเชียงกลางเป็นประธาน ผู้ร่วมพิธีประมาณ 500 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share