กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

รมว.วธ.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและแนวทางการบูรณะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภายในกรุงโรม


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการและแนวทางการบูรณะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภายในกรุงโรม : โคลอสเซียม ต่อมาเวลา ๑๕.๓๐ น.เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์นครรัฐวาติกัน และหารือกับ Ms. Barbara Jatta ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์นครรัฐวาติกัน เกี่ยวกับโบราณวัตถุของไทยที่ฝ่ายวาติกันประสงค์ให้กระทรวงวัฒนธรรมบูรณะซ่อมแซม เวลา ๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการจัดแสดงโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโรมัน และต่อมาเวลา ๑๗.๓๐ น. เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการบูรณะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโรมันฟอรัม ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share